Har du frågor? Kontakta gärna oss!

0771-650 600

(Vardagar 08.00-16.30)

Support

Har du frågor? Kontakta gärna oss!

Support

(Vardagar 08.00-16.30)

Yrkeshögskoleutbildning

Elkraftsingenjör


Som elkraftsingenjör arbetar du med planering och styrning av processer och projekt i landets elkraftsanläggningar. Du jobbar framförallt med frågor kring elnätet och utbildningen passar till exempel dig som läst teknik eller natur på gymnasiet.

Om utbildningen

Elkraftsingenjören arbetar med planering och styrning av processer och projekt i landets elkraftsanläggningar. Elkraftsingenjören har även ett finger med i det praktiska arbetet och jobbar framförallt med frågor kring elnätet.

I yrket som elkraftsingenjör blir du en viktig del i arbetet som nu startat med att förnya det svenska elnätet – ett arbete som kommer pågå under mycket lång tid. Därför kan du känna dig trygg i att din kompetens kommer att efterfrågas nu och i framtiden.

För att trivas i rollen som elkraftingenjör ska du tycka om att arbeta lösningsfokuserat och projektorienterat. Du ska vara ansvarsfull och mycket noggrann. Du tycker om att räkna och har viljan att samarbeta.

Lär dig mer om vad en elkraftsingenjör gör.

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:

 

Föreläsningar & Inläsning

Undervisning och lektioner med lärare, både teoretiska och praktiska. Du har också avsatt tid för egna studier och inläsning.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du ställs inför konkreta utmaningar och uppgifter att lösa. I många uppgifter jobbar du i team med några andra studenter, och ni löser case och problem tillsammans. Det är ett roligt och ett realistiskt sätt att jobba på, som kommer likna ditt framtida yrke.

Tekniska verktyg

Med hjälp av vår lärportal har du alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial på nätet.

Uppgifter & Inlämningar

Du besvarar och lämnar in uppgifter som du får av din lärare och får tillbaka värdefull feedback och handledning. En del uppgifter gör du själv och andra gör du tillsammans med flera studenter. 

Hjälp & Handledning

Alla ska klara utbildningen, det är vårt mål och det vi jobbar efter. Du har förstås eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det.

Praktikplats

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under praktikperioder omsätter du dina kunskaper i praktiken.

På företaget har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Studierna mellan praktikperioderna förbereder dig och lär dig det du behöver veta för att verkligen få ut så mycket som möjligt och kunna bidra med riktig kompetens på arbetsplatsen.

Kurser

Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Arbetsmiljö och säkerhet

Kursen ger dig kunskaper om de risker, lagar och bestämmelser som gäller kring arbetsmiljö och säkerhet för arbete vid bl.a högspänningsanläggning. I kursen ingår även ESA (Elsäkerhetsanvisningar).

CAD med inriktning elkonstruktion

Genom den här kursen får du rutin och förståelse i användandet av AutoCAD med inriktning på elkonstruktion. Du lära dig att skapa ett nytt projekt med ritningar, korsreferenser, stycklistor och rapporter mm.

Digitalteknik med PLC

Den här kursen ger dig grundläggande färdigheter i användning av så kallade PLC-system. Du lär sig hur man använder utvecklingssystem och programmerar PLC och använder dem tillsammans med PID-regulatorer och i nätverk.

Eldistribution

Kursen ger dig fördjupade kunskaper kring olika tekniker för att överföra elektrisk kraft samt ledningsdragning i mark, luft och vatten. Du får kunskap om förekommande ledningstyper, och elnätsdimensionering. Efter kursen kan du göra beräkningar för uppbyggnad av kraftledningar, ställverk samt transformatorstationer.

Elinstallationer

Lär dig att självständigt kunna utföra projektering av installationer för kraft och belysning, och få kunskaper om upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Kursen går även igenom elkraftteknik, konstruktionsberäkningar och elschemaritning.

Elkraftekonomi

Efter kursen är du väl insatt i elkraftekonomi ur ett samhällsperspektiv och du kan självständigt göra beräkningar av distribution och förbrukning. Du kan även ur ett företagsekonomiskt perspektiv räkna eller kalkylera på affärer och investeringar.

Elkraftteknik

Lär dig mer om elöverföring och elkonsumtion i Sverige ur ett tekniskt, ekonomiskt och miljötekniskt perspektiv. Kursen tar upp olika strömförsörjningsanläggningar och dess säkerhet, underhåll, elkvalitet och miljö. Du läser om dimensionering av elnät för lågspänning (max 1000 V), samt beräkningar av ställverk.

Vi läser om störningar och brister i elkvalite och om hur dessa kan förebyggas, fokuserat på spänningsgodhet, överspänningar och övertoner. Vi behandlar även anläggningar för reservkraft samt kontaktledningar för spårbunden trafik.

Elmaskiner

Uppbyggnad och funktion hos 1- och 3-fastransformatorer. Du får fördjupade kunskaper om uppbyggnad, funktion och användningsområde avseende de vanligaste förekommande roterande elmaskinerna. Lär dig mer om frekvensomriktare och stegmotorstyrningar med hänsyn till energieffektivisering. Vi behandlar även standarder inom elmaskinområdet .

Elproduktion

Kursen handlar om elproduktionsanläggningar; vattenkraft, vindkraft, solceller, vågkraft och kärnkraft. Du får kunskaper om produktionsanläggningens uppbyggnad, funktion och dess drift, samt energiomvandlingsprocessen.

Elteknik

Vi behandlar likström samt 1-fas och 3-fas växelström. Du lär dig om mätning, mätvärdesbearbetning och beräkning av elektriska storheter i såväl likström som växelström. Dessutom lär du dig hur du kopplar och ansluter instrument, samt mäta spänning, ström, resistans och effekt. 

Fysik och teknologi

Lär dig mer om statistik och dynamik. Du beräknar elektromagnetiska- och elektriska fält som orsakas av eldistribution. I kursen ingår hållfasthetslära med beräkningar och tillämpningar inom elkraftområdet.

Författningskunskap

Lär dig mer om regler och standarder inom elområdet SS 4364000 utg. 2. Kursen tar upp gällande regler inom miljö- och arbetsskyddsområdet samt bygg- och brandskyddsföreskrifter av betydelse inom elområdet. Skillnader mellan Sverige och andra länders regelverk ingår också.

LIA 1 & 2

Du är ute på ett företag och genomför arbete i skarp läge. Du har en handledare på företaget som hjälper dig och du får chans att både testa på yrket och se vad dina kunskaper från utbildningen räcker till.

Examensarbete

Som avslutning på studierna gör du ett examensarbete inom ett avgränsat område. Examensarbetet tränar din förmåga i att självständigt och på ett korrekt akademiskt vis genomföra ett projekt. Projektet kommer inkludera beräkningar och analyser inom det valda området.

För vem

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:

1. Behörighet till Yrkeshögskolan

2. Betyg

Följande kurser från gymnasieskolan med lägst betyg E (3 eller G) eller motsvarande kunskaper:

 • Svenska 1 / SAS 1 (Svenska A / SAS A)
 • Engelska 5 (Engelska A)
 • Matematik 2a, 2b eller 2c (Matematik B)
 • Energiteknik 1 (Energi A) eller Fysik 1 (Fysik A)

Eller motsvarande kunskaper.

Saknar du energiteknik eller fysik?

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att få information om kursstarter. 

Urval

Om utbildningen får fler sökande än det finns platser så görs det ett urval som baseras två tester. Ett skriftligt tekniskt prov med frågor inom matematik, teknik och logik och ett muntliga provet som bedömer färdigheter inom kommunikation, ansvar och ledarskap.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du det du behöver kunna för att arbeta på nätbolag, alternativt industri eller företag verksamt inom elkraftområdet.

Du kan arbeta med exempelvis planering, konstruktion och beredning av elnät och elkraftanläggningar, såväl som driftsättning, service och underhåll.


Yrkeshögskola på Lernia


9 av 10 får jobb direkt efter examen

Eftergymnasial utbildningsform som är framtagen tillsammans med näringslivet

1/3-del av utbildningstiden är på ett företag

Optimal möjlighet att knyta värdefulla kontakter för jobberbjudanden

Kostnadsfritt och CSN-berättigande

Ger dig ekonomisk trygghet under studietiden


Välj kursort

 • Linköping


  • Teknikringen 8
  • Längd: 2 år
  KURSFAKTA

  Elkraftsingenjör, Linköping

  Utbildningstyp

  Yrkeshögskoleutbildning

  Utbildningslängd

  2 år

  Poäng

  Arbetsmiljö och säkerhet 15 poäng CAD med inriktning elkonstruktion 15 poäng Digitalteknik med PLC 15 poäng Eldistribution 30 poäng Elinstallationer (PUN) 15 poäng Elkraftekonomi 10 poäng Elkraftteknik (PUN) 25 poäng Elmaskiner (PUN) 15 poäng Elproduktion 30 poäng Elteknik 30 poäng Examensarbete 20 poäng Fysik och teknologi 25 poäng Författningskunskap 15 poäng LIA 1 - Lärande i arbete 50 poäng LIA 2 - Lärande i arbete 50 poäng Matematik med eltekniska tillämpningar 25 poäng Projektledning och kvalitetssäkring 15 poäng

  Plats

  Teknikringen 8, Linköping

  Ansökningsperiod

  Öppet för sen ansökan

  Senare kursstarter

  Bra att veta

  • Kurslitteratur betalas av den studerande själv.
  • Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel via CSN.

Har du frågor? Kontakta gärna oss!


Ring oss gärna på 0771-650 600 eller kontakta oss nedan

För och efternamn
Din epostadress
Ditt telefonnummer
Meddelande

Vi strävar efter att besvara din förfrågan inom en timme (måndag – fredag 8.30-16.00)

Du är nu inne på en betaversion av lernia.se - för fullständig funktionalitet gå till www.lernia.se Vår betasajt utvecklas - se alla tjänster på lernia.se